Spel

Storytrailer för Biowares Anthem

Spelet som kan få Teknikveckan att upphöra med sin verksamhet

Under­teck­nad är så pepp att jag räk­nar tion­delssekun­der­na. Anthem är ett Des­tiny 2‑liknande spel där sin­gelplay­er och mul­ti­play­er blandas om vart annat. Här fly­ger vi runt i våra Javelin-utrust­ningar fullt med vapen och ställer till det i en värld som utlo­vas vara i ständig förän­dring.

Trail­ern ovan vis­ar att det även finns en sto­ry runt det hela.

Kommentarer