Nyheter

Stranger Things får en fjärde säsong

Woho!

Net­flix har på senare tid lagt ned rätt mån­ga serier som The OA, Des­ig­nat­ed Sur­vivor, San­ta Clari­ta Diet med flera. Har ni var­it oroli­ga att Stranger Things ska råka ut för sam­ma behan­dling så kan ni andas ut då Net­flix har gått ut och med­de­lat att serien kom­mer få en fjärde säsong.

Vi bjuds inte på myck­et infor­ma­tion om vad den hand­lar om eller när den kan tänkas kom­ma men i beskrivnin­gen till videon så har Net­flix skriv­it “We’re Not In Hawkins Any­more”.

 

Kommentarer