Spel

Stranger Things kommer som mobilspel

"I am on a curiosity voyage and I need my paddles to travel. These books — these books are my paddles. I need my paddles!"

Net­flix gick igår ut på en E3-pan­el och pre­sen­ter­ade ett Stranger Things spel. Det kom­mer att göras till­sam­mans med den fin­s­ka tv-spel­stu­dion Next Games. Spelet kom­mer att vara plats­baser­at RPG spel (tänk Poké­mon Go fast med läski­gare mon­ster). Spelet kom­mer att lanseras 2020 och spelet kom­mer både till iOS och Androiden­heter.

Net­flix avs­lö­jade inte så myck­et mer än det­ta och att spelar­na kom­mer få utfors­ka The Upside Down. Det här spelet skil­jer sig från det spelet som plan­eras släp­pas till PS4, Xbox One, Nin­ten­do Switch, PC och mobil­er 4 Juli 2019, vilket är sam­ma dag som säsong 3 av serien har pre­miär.

Via: Mash­able

Via: SyFy

https://youtu.be/TgV5eojCTsM?t=1779

Kommentarer