Nyheter

Streama Spotify Free med Sonos

Rimligt

Äntli­gen har det bliv­it möjligt att alla freemi­umlyssnare hos Spo­ti­fy att använ­da tjän­sten på sina Sonoshög­ta­lare.

Spo­ti­fy har 248 miljon­er använ­dare och mer än hälften av alla de använ­dar­na sit­ter på grati­s­abon­ne­manget. Det abon­ne­manget där det slängs in reklam allt som oftast för att finan­siera lyssnan­det.

Har man tidi­gare försökt använ­da Spo­ti­fy i Sonossys­temet så har det ut så här:

sonos Spotify

Det som inte funger­ar i dagsläget med Spo­ti­fy free kon­to är att sät­ta igång spelis­tor med hjälp av Alexa. Däre­mot så går det med Google Assis­tant på de Sonosen­heter som har röst­styrn­ing.

Kommentarer