Android

Styr dina Sonoshögtalare utanför ditt nätverk

Med Yonomi!

Yono­mi är en trevlig app där det går att kon­trollera sina smar­ta pro­duk­ter från flera oli­ka tillverkare och från och med idag går det även att styra sina Sonos-hög­ta­lare utan­för ens egna nätverk.

Via Sonos egna app går det enbart att styra sina hög­ta­lare om det är så att man är hem­ma och upp­kop­plad på sitt WiFi men tack vare Yonomis nya molnlös­ning så går det nu att styra hög­ta­lar­na oavsett vart man än är i världen. Yono­mi skriv­er även att tack vare sin nya molnlös­ning så kom­mer respon­sti­den att vara bety­dligt bät­tre än tidi­gare.

Yono­mi har stöd för över 100 oli­ka enheter och går att inte­gr­era med Alexa, Google Assis­tant och Siri Short­cuts och det går även att byg­ga ruti­n­er ihop med sina andra smar­ta enheter i hem­met. Yono­mi går att lad­da ned till iOS genom att klic­ka här, och till din Android-tele­fon genom att klic­ka här.

https://www.youtube.com/watch?v=5sVTnBeecBA

Via Yono­mi

 

Kommentarer