Recensioner

Sudio Tolv — En trevlig överraskning

True Wireless till en vettig prislapp

I maj för­ra året tes­tade vi Sudio Nivå och nu är bolaget till­ba­ka med en upp­dat­er­ad mod­ell av sina true wire­less hör­lu­rar som het­er Tolv.

Fodralet har fått en hel del kärlek

När vi recenser­ade Nivå var en av nack­de­lar­na att fodralet var för stort, plas­tigt och helt sak­nade tyn­gd. Här har Sudio bät­trat sig och Tolv kom­mer med ett fodral som känns mer exk­lu­sivt och gedi­get byg­gt. Bat­ter­i­ti­den är bät­tre och hör­lu­rar­na ger nu 7 tim­mars lyssning på en laddning och det går att lad­da upp fyra gånger i det med­föl­jande fodralet. Det­ta ger oss 35 tim­mars lyssning innan vi måste lad­da upp kop­pla in fodralet i väggen vilket är en dub­b­ler­ing i bat­ter­i­tid jäm­fört med föregån­gar­na.

Design

Sudio Tolv har en design som känns och är skan­di­navisk. Fodralet är litet, stil­rent och fastknutet i fodralet har vi även ett brunt läder­band som höjer desig­nen. Hör­lu­rar­na fort­sät­ter i sam­ma tema och är genomgående vita men med en klick rosa på den enda knap­pen som de kom­mer utrustade med. De går även att få i ett svart utförande med en klick av grått.

Passform och ljud

Det är säl­lan något prob­lem med pass­for­men när det kom­mer till Sudio och det sam­ma gäller Tolv — när de väl sit­ter som de skall. Det krävdes några dagars övn­ing för att få in snit­sen. Hör­lu­rar­na har en bra tyn­gd och det går att använ­da dem flera tim­mar utan att det gör ont eller blir obekvämt, men de är lite större än föregån­garen det­ta då de har större bat­terier. Tolv lev­er­erar en tydlig och ren ljud­bild med allde­les lagom bas. Även vid högre voly­mer tyck­er vi att de lev­er­erar ett fint och rent ljud och att lyssna på pod­casts är en ren fröjd när allt utom­stående ljud isol­eras. Sam­tal­skval­itén är bety­dligt bät­tre än Nivå då båda hör­lu­rar­na nu är utrustade med mikro­fon­er. I vårt test fick vi dock lite bät­tre ljud­kval­ité med Air­Pods än med Tolv — men fullt god­känt. Om det däre­mot blås­er ordentligt så fån­gas det lätt upp i mikro­fon­er­na och sam­talet blir svårt att fort­sät­ta.

Bättre anslutning

En till sak som vi störde oss på med Nivå var att ljudet stund­tals tap­pade kon­takt med tele­fo­nen vilket gjorde att det hack­ade till i musiken. Det­ta är nu som bort­blåst med Tolv då Sudio har gått över till Blue­tooth 5.0. Det­ta ger oss bät­tre anslut­ning mel­lan tele­fon och hör­lu­rar och vi får en räck­vidd på upp till 15 meter. Något annat är att vi nu inte län­gre behöver hål­la in knap­pen på båda hör­lu­rar­na för att star­ta dem. Det är bara att ta upp dom ur fodralet och sen paras hör­lu­rar­na med din enhet automa­tiskt. När lurar­na tas ut ur öro­nen och plac­eras i fodralet så stop­pas även musiken — smidigt.

Summering:

Sudio har för­bät­trat sina True Wire­less-hör­lu­rar på samtli­ga punk­ter och för ca 1 200 kro­nor får vi väldigt myck­et hör­lu­rar för pen­gar­na. Bat­ter­i­ti­den på sju tim­mar är även den imponerande och i våra tester så kom vi upp i utlo­vad bat­ter­i­tid — vilket alltid är bra. Något som vi dock sak­nar, som flera True Wire­less-hör­lu­rar har sam­ma prob­lem med är att det inte går att justera voly­men på något smidigt sätt. Det kräver att vi använ­der vår smar­ta kloc­ka eller mobil och vi hop­pas med ytterst tyd­lighet att micro-USB slopas i näs­ta gen­er­a­tion. Men är du ute efter par helt trådlösa lurar som inte brän­ner hål i plån­bo­ken så kan det helt klart vara värt att tit­ta när­mare på Sudio Tolv.

Det tekniska:

WIRELESS Ja
PLAY TIME 7 h (4 ytterli­gare laddningar för totalt 35 h)
BUILT-IN MICROPHONE Ja
COMPATIBILITY Android, iOS
DRIVER TYPE Graphene
IMPEDANCE 32 Ω @ 1kHz
SENSITIVITY 93±3dB @ 1kHz
FEATURES True wire­less

Samtli­ga läsare får även en rabatt på 15% på samtli­ga hör­lu­rar på sudio.se genom att ange teknikveckan2019 i varuko­r­gen innan ni checkar ut.

Kommentarer