Nyheter

Suntable — din partner i sommarvärmen?

Allt-i-ett bordet för en perfekt sommar i trädgården

Via Kick­starter lanseras nu ett nytt pro­jekt som vill se till att vi har allt vi behöver inför som­marens härli­ga månad­er i trädgår­den. Nåja, inte allt men myck­et av det som gör det trevli­gare.

Sunt­able är ett slags pelar­bord med inbyg­g­da sol­celler vilket innebär att du från en smart hyl­la i bor­det trådlöst kan lad­da din mobil­tele­fon. Stöder inte din mobil trådlös laddning finns även uttag för kabel­laddning. Pas­sar lika bra vid poolen som på balkon­gen eller ter­rassen och inga kablar att tän­ka på vilket är pos­i­tivt.

Som om inte det­ta vore nog finns även en inbyg­gd blå­tand­shög­ta­lare med 360° ljud från JBL så att du kan dansa loss till favoritlå­tar­na.

Priset är USD 299 (ear­ly bird) och som det ser ut nu så har målet nåtts med råge. Lever­ans i augusti 2020 men med dagens sit­u­a­tion är det kanske klokt att läg­ga på lite extra tid.

Käl­la: Kick­starter

Kommentarer