Nyheter

Svensk filmtjänst utan DRM

Back in the days, ja för flera månad­er sedan allt­så, när jag job­bade för Mac­World recenser­ade jag en tjänst som säl­jer filmer på nätet utan DRM-sky­dd och fullt funger­ade med Mac. Nu lig­ger den artikeln på nätet för allmän beskåd­ning.

Det är ock­så något som vi diskuter­at en hel del i Macra­dion att fil­min­dus­trin måste lära sig att det­ta är rätt väg att gå.

Kommentarer