Apple

Svenska priser på Apple Mac Pro och Pro Display XDR

Från jättemycket pengar.

Apples nya Mac Pro bör­jar på 71 995 kro­nor medan skär­men utan extra fint nanos­truk­tur­glas och sta­tiv gräver ut 59 995 kro­nor ur din plån­bok.

Tackar du ja till sta­tivet får du ge 12 495 kro­nor extra.

Grund­mod­ellen av Mac Pro ger dig en 3,5 GHz åttakärnig Intel Xeon W‑processor, Tur­bo Boost upp till 4,0 GHz, 32 GB (4 × 8 GB) ddr4 ecc-minne, Radeon Pro 580X med 8 GB gddr5-minne och 256 GB ssd-lagring.

Kon­fig­ur­erar du Mac Pro till max blir det mer än en halv miljon. Vi kan ock­så kon­stat­era att en sökn­ing på ordet “Nanos­truk­tur­glas” så kom­mer bara en sven­sk träff, näm­li­gen den om Pro Dis­play XDR.

Nu ställer vi frå­gan till er läsare, för vem eller vil­ka är dessa pro­duk­ter för.

 

Kommentarer