Nyheter

Svenskappen Dreams vill sprida spardrömmar ut i Europa

Spara till något du vill ha väldigt mycket

Den självut­näm­n­da tjän­sten för “finan­siell häl­sa” Dreams expander­ar ut i europa.

Dreams har fun­nits i Sverige sedan 2015 och Norge 2018 och låter oss bland annat få koll på vårt drömsparande. Sätt upp ett mål och hop­pa över i alla fall efter­mid­dags­lat­ten var­je dag och se sak­ta ur din för­mö­gen­het väx­er.

New York

Det­ta genom att du fly­t­tar pen­gar­na till ditt sparkon­to eller invester­ar i fonder.

Nu drar man ut i Europa och det är betal­ningslös­nin­gen Stripe som kom­mer skö­ta transak­tion­er­na.

Har ni använ­da en tjänst Dreams eller anser att ni skulle behö­va använ­da Dreams för att nå era spar­mål?

Kommentarer