Nyheter

Svenskt releasedatum för Google Home

Alla talar svenska?

Googles hög­ta­lare Home och Home mini kom­mer att släp­pas i Sverige inom kort. Datumet är den 24 okto­ber och försäljn­ingsstart sker hos Elgi­gan­ten och Googles egna webb­shop.

Någon­stans runt det datum bör även vi som redan äger importer­ade Google Homes bör­ja förstå sven­s­ka.

När Google Max kom­mer till stu­gor­na är dock ännu oklart.

Kommentarer