Skrivet den 16 January 2019 kl 10:47 av SpelComments Off on Sveriges tur att bli stormakt i den digitala världen381

Sveriges tur att bli stormakt i den digitala världen
Drottning Kristina to the rescue

Äntli­gen är det dags för Sverige att visa vad skåpet skall stå i Civil­i­sa­tion. Rep­re­sen­tan­ten för konun­gariket är Drot­tning Kristi­na. En civilis­er­ad dam, en av de mest välut­bil­dade under 1600-talet fak­tiskt.

Sveriges bidrag till spelet blir Open-Air Muse­um, Queen’s Bib­lio­theque och så klart Nobel­priset. Sveriges uni­ka vapenslag är så klart Karo­lin­er som gör snabb process av andras berid­na trup­per.

Expan­sio­nen släpps den 14 feb­ru­ari.

Käl­la: Civilisation.com.

Comments are closed.