Nyheter

SVT Play höjer kvalitén

Säg hej till 1080p

SVT Play har en hel del trevligt mate­r­i­al men kval­itén på mate­ri­alet har än så länge inte visats i högre än 720p vilket är lite tråkigt för alla med sto­ra mod­er­na TV-appa­rater.

Det blir det ändring på då SVT arbe­tar med att upp­dat­era delar av sin sto­ra kat­a­log från 720p till 1080p. De skriv­er att de dock inte har några plan­er på att ge oss mate­r­i­al i 4K men däre­mot tit­tar de på en lös­ning för att ha stöd för 5.1 ljud.

Lästips: Hur bra kval­ité erb­jud­er stream­ingtjän­ster­na?

Käl­la SVT, tack för tips chrme109

Kommentarer