Apple

Swedbank får snart stöd för Apple Pay

Prisa gudarna!

Sedan Apple Pay lanser­ades i Sverige så har Swed­bank på sin Face­book-sida på näs­tan daglig basis fått frå­gan när tjän­sten kan tänkas kom­ma.

Nu är vän­tan näs­tan över då de med­de­lar att det inom kort kom­mer lanseras. Något datum läm­nas inte men vi får hop­pas det inte drö­jer allt för länge.

Käl­la: Face­book

Kommentarer