Android

Swish klart för Huawei AppGallery

Sveriges viktigaste app?

Swish kom­mer till Huawei P40 Pro och övri­ga framti­da Huawei-tele­fon­er.

För att Huaweis Google-lösa mobil­tele­fon­er skall lyckas på den sven­s­ka mark­naden krävs onek­li­gen att Swish funger­ar och idag blev det klart att så är fal­l­et.

Sedan tidi­gare är det känt att även BankID kom­mer fungera vilket så klart var en förut­sät­tning för Swish.

Under månaden som går nu fram till P40 Pro kom­mer ut i affär­erna i slutet av april så lär vi se mån­ga utan­non­seringar på appar som kom­mer till Huawei App­Gallery men de två vik­ti­gaste är allt­så redan klara.

Vil­ka appar är vik­ti­gast för dig i din tele­fon?

Kommentarer