Skrivet den 20 May 2019 kl 16:01 av Nyheter3 kommentarer541

Ta en Lime till röstlokalen — helt gratis
Nu på söndag!

Nu på söndag den 26 maj är det dags för alla sven­skar att rös­ta och har du ingen lust att gå eller ta bilen till val­lokalen så kan du ta en Lime helt kost­nads­fritt.

Är du reg­istr­erad kund hos Lime så kom­mer du på söndag mor­gon att få en kod via e‑post som du kan använ­da så resan blir helt kost­nads­fri, erb­ju­dan­det gäller i Malmö, Lund, Göte­borg, Upp­sala och Stock­holm. I Stock­holm kom­mer det även delas ut hjäl­mar som man kan använ­da.

Lime skriv­er i sitt pressmed­de­lande:

“Vi hop­pas kun­na upp­muntra män­niskor till att gå upp och ut på valda­gen på ett roligt, säk­ert och bekvämt sätt”, säger Brad Bao, Lime: s VD och med­grun­dare. “Behovet av att rös­ta har aldrig var­it vik­ti­gare. Valdelt­a­gan­det har ständigt sjunkit sedan det förs­ta valet hölls 1979, 2014 sjönk det från 67% till endast 43%. Som en inte­gr­erad del av det europeiska stad­slivet kan vi på Lime bidra och spela vår roll för att öka det igen”.”