Nyheter

Tandborsten som gör rent hus på 10 sekunder

varför inte

Teknik dri­vs inte allt för säl­lan framåt av att vi önskar min­s­ka tiden som läg­gs på tråki­ga sysslor. Tand­borstning verkar vara en sådan syssla som en hel del män­niskor ogillar att utföra. Det fran­s­ka före­taget Fas­Teesh har tag­it fas­ta på det här och vill min­s­ka tiden vi läg­ger på munhy­gien. Under 2018 kick­star­tade de en tand­borste som ser ut som en bettske­na och som på bara 10 sekun­der ska göra rent alla små tän­der i munnen. Nu har de bör­jat skic­ka ut tand­borsten till kun­der­na.

Bettske­nan, tand­borsten tand­borst­bettske­nan eller vad det nu ska kom­ma att kallas har fått nam­net Y‑Brush och det har gått att förhands­bo­ka den sedan 2018. Tand­borst­bettske­nan består av ett gum­mi­hu­vud med kor­ta stub­borst i nylon på insi­dan. Allt som behövs är att lad­da upp Y‑brush, applicera tand­kräm, in med den i munnen i 5 sekun­der, vänd på den och ta andra tan­draden i 5 sekun­der sen är allt klart. En bat­ter­i­laddning ska hål­la i en månad och det är med Son­ic vibra­tions som den rengör tän­der­na.

Själ­va borsthu­vudet på Y‑Brush ska bytas ut var sjätte månad och kostar $30 för ett nytt. Basen till Y‑Brush kostar i sig $125 och innehåller då basen­heten, ett borsthu­vud, USB-lad­dare, tand­kräm och för­var­ings­box för två Y‑brush.

Via: Engad­get

Kommentarer