Windows

Tecra A40‑G — 14-tumsdator på 1,47 kg

Mer från Dynabook

Tecra A40‑G ger oss 13 tim­mars bat­ter­i­tid.

Ihop med ett litet for­mat, 1,47 kg och 13 tim­mars bat­ter­i­tid kan det här vara datorn för dig som lig­ger ute i fält.

Det går att väl­ja till mobil upp­kop­pling vilket är nice, den har USB‑C, SD-kort-läsare och två USB-ingån­gar utöver eth­er­net och HDMI. Wi fi 6 ingår.

Win­dows Hel­lo-kam­era ingår ock­så.

Till­gäng­lig nu i mars hos Dyn­a­book. Exak­ta pris­er och speci­fika­tion­er är ej ännu känt.

 

Kommentarer