Podcast

Teknikintervjun: Sparkcyklar & Gig-ekonomi med Andreas Bergh

Andreas Bergh är välfärds­forskare och har bland annat skriv­it om Gig-ekonomin och att vi inte bör vare sig avfär­da eller hyl­la den obe­grän­sat.

I det­ta avs­nitt av Teknikin­ter­vjun utveck­lar han sitt resone­mang samt berät­tar om vilken respons han fått när han skriv­it debat­tar­tik­lar på ämnet. Lyssna via Spo­ti­fy eller Acast eller val­fri poddspelare.

Kommentarer