Skrivet den 14 December 2015 kl 22:51 av Nyheter1 kommentar1105

Teknikveckan #10: Den om internet på tåg, ett stort svenskt forum och en PS3 som trilskas.

Teknikveck­an firar förs­ta nol­lan med att diskutera metoder­na för att passera och idéer­na bakom region­gränser för dig­i­talt mate­r­i­al, inköp av en sfärisk robot, lågsame inter­net på före det­ta statligt tåg­bo­lag och det omdiskuter­ade forumet Flash­back. I nyhets­de­len lyfter vi en sat­sning från SVT, sta­tis­tik kring tele­foni i Sverige och ett elbils­före­tag som ger sig in i acces­soar-bran­schen. Avs­lut­ningsvis diskuter­ar Peter Esse och Erik Bille lagring av fil­er för pri­vat­per­son­er och före­tag, back­up av det sam­ma och hur hur vi båda har och inte har löst prob­lematiken kring det­ta.

Länkar till dagens avs­nitt:

Unblock.us

Flashback.org

Citat om Flash­back från Göte­borgs-posten

Trail­er för nya Inde­pen­dence Day: Resur­gence

SVT 360 av Sveriges Tele­vi­sion AB

Hälften av Sveriges hushåll har inte fast tele­fon

Apple utser det bäs­ta i App Store 2015

Crash­plan

En kommentar på Teknikveckan #10: Den om internet på tåg, ett stort svenskt forum och en PS3 som trilskas.

  1. mooneeka says:

    Try prox­mate, its work­ing real­ly good, with Net­flix too

    https://proxmate.me/