Skrivet den 11 April 2019 kl 23:03 av Podcast14 kommentarer844

Teknikveckan Special: Kommer EU förstöra internet?
Med Emanuel Karlsten

Med förslaget på ny upphovs­rättslags­tift­ning finns det de som säger att inter­net kom­mer försvin­na så som det funger­ar idag. Fram­förallt är det artikel 11 och artikel 13 som fokus lig­ger på med den så kallade länkskat­ten och inter­net­fil­tret.

Emanuel Karl­sten är den i Sverige och i sto­ra delar av europa som har bäst koll på vad som hän­der. Så vad är det egentli­gen som hän­der och var­för är det just han som allas ögon är rik­tade till för att få infor­ma­tion.

Det­ta är förs­ta avs­nit­tet av Teknikveck­an Spe­cial där vi inter­vjuar intres­san­ta och kun­ni­ga män­niskor om aktuel­la förete­lese i en för när­varande myck­et förän­derlig dig­i­tal värld.

Emanuel Karl­sten hit­tar du webben, Twit­ter och Patre­on.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Foto: Mar­tin Ridne.

Följ oss också på: