Skrivet den 20 May 2019 kl 16:01 av Podcast2 kommentarer430

Teknikveckan special: Så kommer robotarna ge oss en meningsfull fritid — med Fredrik Svedberg & Fredrik Löfgren
Paket är bara roligt att få, inte hantera.

Stor del av vår fritid hand­lar om att lösa logis­tiken — både vår egen, andra och fram­förallt våra varor. Fredrik Sved­berg VD på det nytänkande logis­tik­före­taget Log­trade och Fredrik Löf­gren VD på Dyno Robot­ics slår sina påsar, algo­rit­mer och kug­ghjul ihop för att göra vår fritid mer menings­full ihop med våra nära och kära sam­tidigt som rob­o­tar­na gör det tråki­ga job­bet.

Du prenu­mer­erar på Teknikveck­ans podd via exem­pelvis iTunes,  Acast eller Spo­ti­fy.