Apple

Teknikveckan tipsar — Duet Display

Fixar en extra skärm till din dator

Duet Dis­play har nog redan mån­ga hört talas om men det är en rik­tigt trevlig app för dig som enkelt vill ha en extra skärm till din dator.

Duet dis­play är utveck­lat av tidi­gare anställ­da hos Apple och det märks lån­ga vägar då appen är enkel, stil­ren och att kom­ma igång är busenkelt. Det man behöver för att kom­ma igång är dels en dator och sen även en iPad eller iPhone som har iOS 7 eller högre.

Man lad­dar sedan ned Duet Dis­play till sin dator och likaså till sin iPhone eller iPad och kop­plar sedan ihop enheter­na med en van­lig lad­d­k­a­bel till iPhone eller iPad. Star­ta Duet Dis­play på din iPad eller iPhone och sen är det klart. Duet Dis­play bjud­er på en hel del inställ­ningar där du kan väl­ja om du vill ha en mjuk­varubaser­ad Touch Bar på din iPad du kan väl­ja på 30 eller 60 FPS och även väl­ja upplös­ning.

För mig som då och då arbe­tar hemifrån är Duet Dis­play en utmärkt lös­ning och jag slip­per köpa en extra skärm för dom gånger­na jag behöver mer skärm än vad min Mac­Book Pro och iMac idag har.

Duet Dis­play kostar 109 kro­nor på App Store och går att lad­da ned till din iPhone och iPad genom att klic­ka här. För att lad­da ned det till din Win­dows eller macOS-dator klickar du här.

Kommentarer