Smarta Hem

Teknikveckans Nyårskrönika 2019

Gott nytt år!

“Hej och välkom­na till Teknikveck­an”, det har onek­li­gen bliv­it myck­et Google i år — både för er och oss.

Nu lanser­ades Google Home på Sven­s­ka vis­serli­gen redan i slutet av 2018, men det har var­it smar­ta hem i allmän­het och Google Home som dri­vit på utveck­lin­gen både i de sven­s­ka hem­men och den här kanalen.

Vår video om hur man kom­mer igång med Google Home som vi släppte dagen innan julafton 2018 kom näm­li­gen att domin­era 2019 i mån­ga månad­er och sam­tidigt hjäl­pa oss att snabbt öka från från 1000 prenu­mer­an­ter, som hade tag­it flera år att skra­pa ihop, till 2000 prenu­mer­an­ter. Men det visade sig bara vara bör­jan.

Men det var ock­så ett år där ett annat bolag kom att sät­ta avtryck och gär­na i kom­bi­na­tion med Google — IKEA.

Men vi bör­jar ner­ifrån — det här är de mest tit­tade insla­gen hos oss på Teknikveck­an under 2019.

Kommentarer