Nyheter
Foto: Tele 2 pressbild från ett ställe där det nog aldrig funnits någon butik

Tele 2 skrotar 35% av sitt butiksbestånd — uppgraderar resten

Hänvisar till nya köpvanor

Tele2 läg­ger ner 18 butik­er på grund av ändrade köp­vanor.

– Det är en naturlig utveck­ling att vi i en allt­mer dig­i­talis­er­ad värld upp­når en högre effek­tivitet i andra kanaler än i fysiska butik­er, och när kun­der­na blir mer dig­i­ta­la så behöver vi föl­ja efter.

Med dessa bevin­gade ord stänger man Tele2-butik­er i föl­jande städer den 30 juni.

 • Bor­länge Kupolen
 • Gävle
 • Väs­by Cen­trum
 • Upp­sala Rese­cen­trum
 • Sol­len­tu­na Cen­trum
 • Sol­na Cen­trum
 • Fältöver­sten
 • Luna­gal­ler­ian Södertäl­je
 • Kungs­gatan 9 Stock­holm
 • Möl­ndal
 • Tan­nefors­gatan 1 Linköping
 • Marieberg Gal­le­ria
 • Drot­tning­gatan 16 Karl­stad
 • Umeå
 • Kaggens­gatan 8 Kalmar
 • Empo­ria Malmö
 • Sto­ra Bro­gatan 14 Borås
 • Nova Lund

I övri­ga butik­er kom­mer man inle­da arbetet att göra om dem “med större fokus på ser­vice och upplevelse”.

När besök­te du en mobilop­er­eratörs butik senast? Själv finner jag det bra när jag tap­pat bort mitt simko­rt.

Kommentarer