Bilar

Tesla börjar med privatleasing

6395 kronor med däck

Genom att bör­ja med pri­vatleas­ing lär Tes­la upp­fyl­la fler elbils­dröm­mar och grund­priset är 5874 kro­nor men så måste du väl­ja till vin­ter­däck för 400 kro­nor månaden ock­så. Lägs­ta pris blir därmed 6395 kro­nor. Det­ta för en körsträc­ka av 1500 mil per år.

För 1651 kro­nor extra i månaden får vi Long-Range-ver­sio­nen med fyrhjuls­drift. Lite färg i varda­gen går på mel­lan 220 och 420 kro­nor extra. Fetare som­mardäck blir 370 kro­nor extra i månaden och dragkrok lan­dar på 200 kr extra.

Du måste ha 15 000 sven­s­ka riks­daler i kon­tan­tinsats.

Att jäm­föra kostar en Mod­el 3 stan­dard Range 549 900 kro­nor kon­tant.

https://youtu.be/-fEmdBpzUEg

Kommentarer