Bilar

Tesla lanserar cybertruck

och en ATV

Tes­la har lanser­at Cybertruck, en pick­up som ser ut att kun­na lan­da på månen, pick­up-seg­mentet är en ekonomiskt vik­tigt seg­ment för Tes­la att ta sig in på så det sparas inte på krutet när de gör det. Och var det tidi­gare lätt att urskil­ja en Tes­la­bil på vägar­na kom­mer det nu bli än lättare. Bilen beskrivs lät­tast som en cyber­punk­tri­an­gel.

Bilen går att förhands­bo­ka på http://tesla.com/cybertruck

Bilen kom­mer i tre oli­ka utförande med en bil med en motor och bakhjuls­drift, en med två motor­er och AWD och en med tre motor­er och AWD. Ver­sio­nen med tre motor­er, 500 miles av räck­vidd och 0–60mph (0 till näs­tan hun­dra) på under 2,9 sekun­der kom­mer att bör­ja pro­duc­eras först 2022. De speci­fika­tion­er­na gör bilen mer till en racer­bil än pick­up.

Sin­gle Motor RWD

 • 0–60 MPH <6.5 SECONDS
 • RANGE 250+ MILES
 • DRIVETRAIN REAR-WHEEL DRIVE
 • STORAGE 100 FT3
 • VAULT LENGTH 6.5 FT
 • TOWING CAPACITY 7,500+ LBS
 • AUTOPILOT STANDARD
 • ADAPTIVE AIR SUSPENSION STANDARD
 • GROUND CLEARANCE UP TO 16″
 • APPROACH ANGLE 35 DEGREES
 • DEPARTURE ANGLE 28 DEGREES

Dual Motor AWD

 • 0–60 MPH <4.5 SECONDS
 • RANGE 300+ MILES
 • DRIVETRAIN DUAL MOTOR ALL-WHEEL DRIVE
 • STORAGE 100 FT3
 • VAULT LENGTH 6.5 FT
 • TOWING CAPACITY 10,000+ LBS
 • AUTOPILOT STANDARD
 • ADAPTIVE AIR SUSPENSION STANDARD
 • GROUND CLEARANCE UP TO 16″
 • APPROACH ANGLE 35 DEGREES
 • DEPARTURE ANGLE 28 DEGREES

Tri-Motor AWD

 • 0–60 MPH <2.9 SECONDS
 • RANGE 500+ MILES
 • DRIVETRAIN TRI MOTOR ALL-WHEEL DRIVE
 • STORAGE 100 FT3
 • VAULT LENGTH 6.5 FT
 • TOWING CAPACITY 14,000+ LBS
 • AUTOPILOT STANDARD
 • ADAPTIVE AIR SUSPENSION STANDARD
 • GROUND CLEARANCE UP TO 16″
 • APPROACH ANGLE 35 DEGREES
 • DEPARTURE ANGLE 28 DEGREES

Bilen har ett exoskel­let i ros­t­fritt stål, Tes­las Armor glass och bilen ska klara 9mm pis­tolku­lor.

På Tes­las hem­si­da vis­ar de upp bilen i oli­ka sit­u­a­tion­er bland annat med en rik­tigt härligt friluftsvari­ant med stek­brä­da och tält. Om Tes­la själ­va kom­mer att erb­ju­da det här alter­na­tivet är inget som framgår.

 

Kommentarer