Nyheter

Teslapodden LIVE: Fake news om elbilar

Veck­ans avs­nitt spelades in live på Veten­skaps­fes­ti­valen i Göte­borg och Anders och Fabi­an är omringande av  pub­lik. Tem­at för dagen är elbilsskep­sis och fake news kring elbi­lar. Till­sam­mans med pub­liken rätar vi ut frågeteck­nen som finns kring elbi­lar och elbil­ism. Anders har till slut lyck­ats täm­ja sin självgående gräsklip­pare och Fabi­an har kört dra­grace med sin Tes­la Mod­el S. 

Bilar med sladd utkom­mer med ett nytt avs­nitt var­je vec­ka, och görs av Anders Will­st­edt och Fabi­an Ruben. Lyssna på senaste avs­nit­tet direkt här, på Bilar med sladds hem­si­da eller prenu­mer­era via iTunes.

Kommentarer