Apple

Thailands första Apple-butik öppnar på lördag

Kom inte på något Stockholmsskämt...

Apple öpp­nar sin förs­ta butik i Thai­land på lördag. Det arkitek­toniskt imponerande bygget får nam­net Apple Icon­si­am och lig­ger (Maps) pre­cis vid den sto­ra flo­den som rin­ner genom Bangkok.

Icon­saim är ett nybyg­gt gigan­tiskt köp­cen­trum förde­lat på flera oli­ka byg­gnad­er och Apple-butiken lig­ger fak­tiskt uppe på terassen av det­ta. Vilket framgår bät­tre om vi tit­tar på Icon­saims egna illus­trering över området. Köp­cen­trat öpp­nar offi­ciellt 2019.

Via Apple.

Kommentarer