Nyheter

The Iconfactory visar upp Twitterific 4

twitterrific-4

Twit­terif­ic har pre­cis pub­licer­at på sin blogg en förhandsvis­ning av nya Twit­terif­ic 4 som kom­mer släp­pas inom en väldigt snar framtid. För­bät­tringar­na är tydli­ga men en sak som mån­ga fort­farande sak­nar är att kun­na skil­ja på den pub­li­ka tid­slin­jen, direk­tmed­de­landen och @Svar från andra. Huru­vi­da det finns en bra lös­ning på det­ta när den nya ver­sio­nen släpps åter­står att se.

Vilken Twit­ter-app tyck­er du bäst om och var­för? Diskutera nedan.

Kommentarer