Film & TV

The Mandalorian kommer tillbaka i oktober på Disney+

Och då kan du se det lagligt!

The Man­dalo­ri­an säsong 2 släpps ett par månad­er efter Dis­ney+ kom­mit till Sverige.

Serien med Man­do och Baby Yoda kom­mer till­ba­ka för en andra omgång i okto­ber medan Dis­ney+ plan­eras att släp­pas någon gång under som­maren.

Vidare pratar Dis­ney redan om fler säsonger av The Man­dalo­ri­an och även eventuel­la serier baser­at på karak­tär­er från serien.

Iger i Tweet­en ovan är Bob Iger, VD för Dis­ney.

Kommentarer