Recensioner

The-not-so-White-Guide: Borderlands 3

Spelat på: PS4

(Varn­ing! Mil­da spoil­ers för oli­ka platser i spelet!)

Vi har alla var­it där som Vaulthunters. Mån­ga att nedgöra, myck­et loot att häm­ta och ännu en rug­gigt dålig Skag­bur­gare såld av något psyko vid vägkan­ten. Men hur ska du kun­na ha tid att hit­ta något bra mat­ställe runt om i the Bor­der­lands, en måste ju äta lik­som? No wor­ries, Teknikveck­an got you cov­ered!

The Rise and Grind

Promethea

När du ändå är i Merid­i­an Metro­plex påväg mot Atlas HQ så är fak­tiskt the Rise and Grind värt en liten omväg. När jag var där så upplevde jag dock några bug­gar hos baristaboten. Först kunde jag inte pra­ta med hon­om och sedan läm­nade han caféet för att stäl­la sig några meter ifrån och bara iak­t­ta mig. Det är ju på grund av dålig ser­vice jag alltid beställer online! En omstart av spelet var det som krävdes för att boten åter skulle ta sina sysslor på all­var och fak­tiskt servera mig både näs­ta del i en questked­ja och en kopp java. Något av det vidri­gaste kaf­fet jag druck­it, men efter­som the Rise and Grind är det enda stäl­let som har kaffe på hela Promethea så är de ock­så tyvärr.. bäst.

The Dynasty Diner

Promethea

Har du en timme över mel­lan upp­dra­gen bor­de du ta en Crab­Wormshake och Rakk-kebab med vitlökssås och extra fetaost på Dynasty Din­er eller DD som ban­diter­na i området kallar det. Det är ett vack­ert indus­tri­om­råde som insluter Dynasty Din­er och beton­gen når sin ful­la rätt när jag kör HDR aktiver­at på Playsta­tionet. Dock fixar inte rik­tigt PS4:an HDR med extra allt då du ofta kan uppl­e­va gan­s­ka kraftig frame­drop vart du än är i the Bor­der­lands när det väller fram myck­et fien­der med kon­sti­ga vapen­ef­fek­ter. Spelet är såk­lart spräng­fyllt med pop­kul­turel­la ref­er­enser och har du tur så träf­far du på ett par trevli­ga karak­tär­er som het­er Wick and Warty i området. Oh jeez, Wick..

Mis­sa inte Dynasty Din­ers mån­ga loca­tions runt om i the Bor­der­lands.

 

Jebs

Eden‑6

Fan­tastiskt ställe pre­cis utan­för Reliance. Efter­som det är en veg­an­sk restau­rang finns det alltid plats och du slip­per köer­na. Eden‑6 är en del av Par­adis­plan­eter­na så växt­lighet finns det gott om och Jeb har kokat, stekt och frit­er­at det mes­ta. Det som är tråkigt hos Jeb är att det som beställs in inte alls ser ut som i menyn. Myck­et säm­re upplös­ning och ser sud­digt ut. Sen plöt­sligt, mitt i målti­den blinkar rot­fruk­ten du beställt till och vips så är den plöt­sligt fint högup­plöst och smak­bilden blir ock­så fyl­li­gare. Bor­der­lands 3 dras med sto­ra prob­lem med så kallad clip­ping och högup­plös­ta tex­tur­er som tar lång tid att lad­da och trots mån­ga upp­da­teringar sedan release så tycks det inte bli bät­tre.

Storm Brewin

Athenas

Vi som gillar mat och fram­förallt dryck kän­ner ju till Trap­pistöl här hem­ma på Tel­lus. De ölen är över­jäs­ta och har en gan­s­ka hög alko­hol­halt men det är inget mot spriten som tillverkas på Storm Brewin-bryg­geri­et. Spriten bryg­gs av munkar från the Order of the Impend­ing Storm ur oli­ka djurs inälvor och slu­tar på något mesi­ga 85–90%. Pikant smak av ter­pentin. I bryg­geri­et träf­far du en munk som likt alla munkar i ordern är paci­fist. Medan du renar bryg­geri­et från diverse djur pratar munken över radion på ett över­driv­et per­verst sätt om hur han själv skulle vil­ja döda ohyran. Bor­der­lands 3 likt de fles­ta andra spel i fran­chisen hit­tar hem med sina knäp­pa karak­tär­er och ändlösa humor och allt röst­skåde­spel är top notch.

MoXXXi’s

Sanctuary III

Ingen lista är full­ständig utan MoXXXi’s. Den där kvarter­skro­gen man bara älskar. Den ser i prin­cip alltid likadan ut, du vet vad du får i både matväg och dryck. Stam­mis­ar­na är där. Den är inte är helt per­fekt, men utan tvekan pre­cis vad du vän­tade dig. Pre­cis så är Bor­der­lands 3. Har du spelat tidi­gare spel och gillat dem kom­mer du defin­i­tivt att gilla Bor­der­lands 3. Du kan abso­lut spela det utan att vara invigd i Bor­der­lands sedan tidi­gare. Plus är utan tvekan att det finns så mån­ga oli­ka platser och miljöer, sto­ryn kring uni­ver­sumet blir dju­pare med kul vapen och fien­der. Trodde inte att de skulle kun­na hit­ta än mer nya vapen­typer, men min fan­tasi var uppen­barli­gen begrän­sad för det har de lyck­ats med. Du får myck­et bang for the buck med Bor­der­lands 3. Det är ett långt spel gjort med kär­lek.

Kommentarer