Spel

The Outer Worlds — Scifi-västernspel från Microsoft-studio

Typ som Firefly?

Obsid­i­an som nyli­gen köptes upp av Microsoft pre­sen­ter­ade idag The Out­er Worlds i form av en lanser­ingstrail­er. Här får vi se ett första­per­sons-RPG i framti­den men i någon form av västern­miljö.

Kanske pre­cis allt det vi gått och vän­tat på sedan de lade ner tv-serien Fire­fly.

https://youtu.be/kQtdfh2Uxoo

Kommentarer