Nyheter

The Walking Dead hedrar Scott Wilson i premiäravsnittet

Vila i fred Hershel

Skåde­spelaren Scott Wil­son som blev känd som Her­shel i The Walk­ing Dead, avled under hel­gen efter en tids kamp mot can­cer.

Scott spelade Her­shel under tre säsonger i The Walk­ing Dead och var en omty­ckt karak­tär bland fansen. Nyheten om Scotts bort­gång kom bara en timme efter den pan­el som hade hål­lits i på New York Com­ic Con. Under just den pan­e­len hade det även utan­non­ser­at att just Hersel, skulle kom­ma till­ba­ka i nya säsong 9 av The Walk­ing Dead. Alla hans scener var dock färdi­gin­spelade och kom­mer troli­gen sän­das pre­cis som plan­er­at.

I nat­tens pre­miäravs­nitt av säsong 9 så avs­lu­tades avs­nit­tet med en hyll­ning till den bort­gångne skåde­spelare som på sin mer­itlista har roller i till exem­pel; Pearl Har­bor, X‑Files, Den Siste Samu­ra­jen & Judge Dredd.

Scott blev 76 år.

Kommentarer