Skrivet den 21 January 2015 kl 09:15 av NyheterComments Off on Things med Today Widget1060

Things med Today Widget

Har du någon gång fun­der­at på att skaf­fa dig en ordentlig “To-Do” app till din iPhone eller iPad? Även om den störs­ta GTD (Get Things Done) eran är över så kan det finnas en poäng i att ha en lite mer kom­pe­tent “att göra” app än Apples egna påmin­nelse app.

Things från Cul­tured Code är en av de abso­lut mest kom­pe­ten­ta appar­na i den gen­ren. Den har beskriv­its som en GTD på steroi­der. Själv har jag under en län­gre tid hållt mig enbart till Apples egna påmin­nelse-app vilken kan vara fullt så gott efter de senare upp­da­teringar­na med bland annat möj­ligheten att läg­ga till bilder.

Men nu kom­mer allt­så Things med en ny funk­tion som gör det värt att tit­ta åt det hål­let igen. Till­gång till dagens att-göra-lista är nu lät­tåtkom­lig från notis­cen­ter. Genom att enkelt svepa ner notis­cen­ter så får vi nu reda på vil­ka oli­ka uppgifter vi har för dagen. Men även funk­tio­nen att läg­ga till nya uppgifter finns med, även om vi då kas­tas rakt in i appen.

Things finns på App Store:
iPhone – 95 kro­nor
iPad – 189 kro­nor
Mac – 489kr

[source:http://culturedcode.com/things/blog/ “Cul­tured Code”]

Comments are closed.