Smarta Hem

Tibber håller lanseringsevent — bjuder in till en ljusare framtid

Tibber bjuder in till digitalt event den 27 maj 2020

Tib­ber skick­ade i morse ut en inbju­dan till ett dig­i­talt event den 27 maj 2020. De läg­ger fokus på “Join the elec­tric rev­o­lu­tion” och “mot en ljusare framtid”.

Det utlo­vas ett färgsprakande event och spän­nande nyheter som de länge velat dela med sig av till omvärlden. Inbju­dan avs­lu­tas med att det kanske t o m blir “fyr­tio, fem­tio sty­ck­en” nyheter i run­da slän­gar.

Kan vi mis­stän­ka något kring inte­gra­tion med belysningskäl­lor från en känd tillverkare i Ned­er­län­der­na tro? Tib­ber inte­gr­erar ju fler­talet pro­duk­ter för det smar­ta hem­met i sin lös­ning kring lägre och smartare elför­brukn­ing i ditt hem.

Kommentarer