Nyheter

Tinder lägger till sexuell läggning

och könsidentitet

Sex­uell läg­gn­ing och kön­si­d­en­titet är det nya på Tin­der. Bok­stavligt talat, för nu kan du läg­ga in om du är Kvin­na, Man eller transper­son.

Vidare kan du informera om du är het­ro, homo, bi, asex­uell samt om du bara vill se andra män eller kvin­nor eller alla. Samt om den skall pri­or­it­era sam­ma sex­uel­la läg­gn­ing som dig. Däre­mot finns inget val för Bi-Curi­ous.

Solk­lart om du är en dat­ing-app.

Via: Tin­der på YouTube.

Kommentarer