Film & TV

Titans Säsong 2 — Robin vill inte vara Robin, igen

"Jag ska bara vara mig själv Ba, ba, bara få va mig själv"

Titans från DC är en av de mer framgångsri­ka super­hjälte-serier­na och här i Sverige kan vi se den på Net­flix.

Nu finns det en trail­er för säsong två och i van­lig ord­ning så är det svåra val som skall göras.

Pre­miär på stream­ingtjän­sten DC Uni­verse den 6 sep­tem­ber och förhopp­n­ingsvis inte så långt efteråt på Net­flix här.

Kommentarer