Skrivet den 11 May 2015 kl 11:59 av NyheterComments Off on Trailer för kommande Netflix-serien Sense8877

Trailer för kommande Netflix-serien Sense8

Nu har förs­ta videon släppts för det kom­mande Sci­fi-även­tyret Sense8 på Net­flix och det ser myck­et lovande ut.

Själ­va han­dlin­gen är inget nytt inom Sci-fi, några få utval­da med speciel­la för­må­gor som jagas av alla som ser dem som ett hot.

“One moment links 8 minds in dis­parate parts of the world, putting 8 strangers in each oth­er’s lives, each oth­er’s secrets, and in ter­ri­ble dan­ger.

All 12 episodes of the glob­al dra­mat­ic real­tor will launch Fri­day, June 5 only on Net­flix”

Vi har tidi­gare skriv­it om Net­flixs sat­sning till­sam­mans med The Wachows­ki.

Comments are closed.