Nyheter

Trailer för Rambo: Last Blood

Taken 4?

Ram­bo har prob­lem på det pri­va­ta plan­et med mör­dare och kid­napp­n­ingsmän. Han­dlin­gen verkar vara Tak­en-inspir­erade där en nära släk­t­ing blir just kid­nap­pad. Vem är inte bät­tre att lösa prob­lematiken än Mr Ram­bo him­self.

Pre­miär den 20 på sven­s­ka biografer.

Kommentarer