Spel

Trailer på Final Fantasy VII remaken

Alltså peppen!!

Det spel som kanske mest definier­ar Final Fan­ta­sy-serien får sig en remake och här är förs­ta rik­ti­ga trail­ern.

Anled­nin­gen till dess pop­uläritet i väst var dels det fak­tum att det var det förs­ta FF-spelet men ock­så dess steam punk-tema som var rätt pop­ulärt generellt i slutet av 90-talet. Spelet släpptes först på Playsta­tion och sedan till Win­dows.

Lanser­ings­da­tum och övri­ga detal­jer bör vi får reda på under som­maren.

Reklam: För­bo­ka Final Fan­ta­sy VII Remake hos Web­hallen.

Kommentarer