Nyheter

Trailer visar upp Will Smith som ande i kommande Aladdin-film

Äntligen?

Dis­neys Aladdin kom­mer som spelfilm och sedan tidi­gare vet vi att Will Smith komme spela ande. I den­na trail­er får vi för förs­ta gån­gen se hans blåa ansik­te (och ryg­gtavla)!

Aladdin har bio­premiär den 24 maj. Om ni vill ha lite min­dre barn­för­b­judet den månaden kan vi rek­om­mendera ännu en Godzil­la-film — Godzil­la: King of the Mon­sters som har pre­miär den 31 maj.

Bonusklipp nedan.

https://youtu.be/OZUlQtNrBwE

Kommentarer