Apple

Tre nya färger på Apple Watch Nike Sport och Sport Loop band kommer denna veckan

Smokey Mauve, Celestial Teal och Olive Flake

Har du tröt­tnat på de färg­er som erb­juds till Apple Watch Nike Sport så kan du gläd­jas åt att det den­na veck­an kom­mer att kom­ma tre nya färg­er.

Det är Nike som gått ut med att det kom­mer kom­ma två nya Sport Loop band och ett nytt Nike Sport Band.

Nike avs­lö­jade det­ta i sin shop­ping-app för iPhone. Färg­er­na till Sport Loop som kom­mer är Smokey Mauve och Celes­tial Teal och fär­gen på Sport Band är Olive Flak.

image from 9to5mac

Nike säger att de nya färg­er­na kom­mer vara till­gäng­li­ga 16 novem­ber. Om det föl­jer tidi­gare år så kan det vara nu Apple släp­per ban­den till­gäng­li­ga för köp utan klock­an. De nya Loop Sport ban­den från Apple har invävd reflex i sig och gör sig myck­et bra för exem­pelvis löp­n­ing.

Nike vis­ar även upp att det kom­mer kom­ma nya watch faces som matchar de nya ban­den.

9to5mac

Kommentarer