Android

Trots embargot — Huawei springer om Apple

Nu andra största mobiltillverkaren

Huawei ökar sin försäljn­ing trots det amerikan­s­ka embar­got och ham­nar nu tvåa efter Sam­sung.

Med 240 miljon­er mobil­tele­fon­er för Huawei mot Apples 200 miljon­er iPhones blev det en ny tvåa på den glob­ala mobil­mark­naden. Sam­sung å sin sida satt hyf­sat säk­ert med sina näs­tan 300 miljon­er enheter. Datan kom­mer från analysföre­taget Canalys.

Canalys smart phone sales

Apple hade ett fint fjärde kvar­tal men det räck­te inte. Det skall sägas att Huawei har ett bety­dligt bredare mod­el­lut­bud än Apple med fram­förallt bil­li­gare tele­fon­er. Sam­tidigt finns man inte i USA alls och här i Europa har man inte kun­nat släp­pa flag­gskep­pet Mate 30 Pro som är en allde­les fan­tastiskt tele­fon.

Utöver Apple min­skar även resten av tillverkar­na som kollek­tiv och min­skar antal sål­da tele­fon­er från 441,4 miljon­er till 384,3 miljon­er enheter.

 

Kommentarer