Nyheter

Tunt med titlar när Google Stadia lanseras

Men fler kommer komma under året

Det bör­jar när­ma sig lanser­ing för Google Sta­dia och du som hade hop­pats på ett stort bib­liotek vid lanserin­gen kom­mer bli besviken. Det är näs­ta vec­ka den 19 novem­ber som Sta­dia släpps lös för allmän­heten och Google har i ett blog­gin­lägg med­de­lat vil­ka spel som kom­mer att finnas till­gäng­li­ga vid release och lis­tan har ni nedan:

 • Assas­s­in’s Creed Odyssey
 • Des­tiny 2 The Col­lec­tion
 • GYLT
 • Just Dance 2020
 • Kine
 • Mor­tal Kom­bat 11
 • Red Dead Redemp­tion II
 • Thumper
 • Tomb Raider: Defin­i­tive Edi­tion
 • Rise of The Tomb Raider
 • Shad­ow of the Tomb Raider: Defin­i­tive Edi­tion
 • Samu­rai Show­down

Men det är inte alla spel som kom­mer att finnas under 2019 utan även dessa kom­mer kom­ma någon gång under årets gång:

 • Attack on Titan 2: Final Bat­tle
 • Bor­der­lands 3
 • Dark­siders Gen­e­sis
 • Drag­on Ball Xen­o­verse 2
 • Farm­ing Sim­u­la­tor 19
 • Final Fan­ta­sy XV
 • Foot­ball Man­ag­er 2020
 • Ghost Recon Break­point
 • GRID
 • Metro Exo­dus
 • NBA 2K20
 • RAGE 2
 • Tri­als Ris­ing
 • Wolfen­stein: Young­blood

Käl­la: Google

Kommentarer