Nyheter

Tv-serie i Bourne-universumet på gång

USA Net­works har inte bara beställt ett pilotavs­nitt utan direkt en hel säsong av tv-serien Tread­stone. Serien kom­mer utspela sig i sam­ma värld som Bourne-filmer­na och kom­mer hand­la om hur organ­i­sa­tio­nen Tread­stone bil­das och trä­nar upp ett par “sleeper”-agenter, likt Matt Damons karak­tär i filmer­na.

Showrun­ner för serien kom­mer var Tim Kring, som är mest känd för att ha ska­p­at tv-serien Heroes. Pro­duk­tio­nen av Tread­stone kom­mer spar­ka igång näs­ta år.

 

via Gamere­ac­tor

Kommentarer