Spel

Två nya gratisspel till Stadia Pro

Ny månad nya spel

Det nylanser­ade Sta­dia ser ut att ha som mål att erb­ju­da två eller flera gratis­spel per månad till alla Pro-använ­dare, med tanke på att det är det enda abon­ne­manget som finns nu så inklud­er­ar det allt­så alla använ­dare.

Förs­ta spe­len för året är Rise of the Tomb Raider och det ryt­miska spelet Thumper där vi skall hjäl­pa en sil­vrig rymd­skalbagge att ta sig framåt i världen.

Lanser­ingsspelet Tomb Raider — Defin­i­tive Edi­tion försvin­ner därmed för dig som inte redan lagt van­tar­na på det under månaden.

Har du inte rik­tigt förstått var Sta­dia är för något och hur det pas­sar in i framti­dens spel­land­skap gör klokt i att skå­da vår video nedan.

https://youtu.be/L2RO1S28SkM

Kommentarer