Bilar
En tvättäkta Uber-chaffis, oklart hur effektivt munskydd är på det skägget

Uber kräver mask på förare och passagerare

På grund av Covid-19

§I ett utta­lande som än så länge är oklart om det gäller Sverige ställer Uber krav på både förare och pas­sager­are.

Förare måste ta en self­ie på sig själv med mask och pas­sager­are kom­mer behö­va bekräf­ta att man bär mask och att man tvät­tat hän­der­na.

Enligt Uber gäller det “de all­ra fles­ta delar av Europe”, USA, Kana­da, Indi­en samt Lati­nameri­ka. Om det gäller här i Sverige där vi inte har någon som helst tra­di­tion av mun­sky­dd åter­står att se. Regler­na kom­mer gäl­la från och med 18 maj till och med sista juni.

Om någon inte föl­jer regler­na kan det leda till omedel­bums avstängn­ing. Det går ock­så att avbry­ta boknin­gen utan straf­favgift om någon part inte föl­jer det man sagt..

Kommentarer