Nyheter

UFO finns på riktigt

eller i alla fall några färre väderballonger

US Navy har gått ut och med­de­lat att några filmer från 2004 och 2015 som dök upp på inter­net under 2017 innehåller UFO (Uniden­ti­fied Fly­ing Object). Amerikan­s­ka myn­digheter har tidi­gare var­it ytterst tystlåt­na när det kom­mer till lik­nande obser­va­tion­er och ofta hän­visat till att det är väder­bal­longer.

Filmer­na vis­ar på objekt som rör sig utan vin­gar, i mön­ster som med dagens teknik är omöjligt och i hyper­sonik hastighet.

US Navy har nu gått ut och bekräf­tat att de inte vet vad det är och att det är ett så kallat UFO även om de hellre vill använ­da def­i­n­i­tio­nen ”uniden­ti­fied aer­i­al phe­nom­e­na,”.

Sam­tidigt i en annan del av USA så sät­ter folk på sig foliehat­tar och gör försök till att stor­ma det amerikan­s­ka fly­g­vap­nets mil­itäran­läg­gn­ing Area 51 som länge påståtts hål­la utomjordingar och UFO instäng­da.

https://youtu.be/AWQ2oJ80kUo

Videon kom­mer från Geof­frey Gon­za­les på Para­nor­mal Cen­ter via Giz­mo­do

Kommentarer