Skrivet den 23 August 2008 kl 23:31 av Nyheter2 kommentarer645

Ny webbsida!

Under sönda­gen kom­mer vi upp­dat­era vår webb­si­da och det lär vara prob­lem med vis­sa sak­er fram tills på efter­mid­da­gen i alla fall.

I stort sett allt ska fungera sedan några tim­mar. Vi är med­vet­na om en liten grafik­bugg i Inter­net Explor­er 7. Äldre ver­sion­er av IE har vi tyvärr inte möj­lighet att anpas­sa eller tes­ta macradion.se för. Skulle du använ­da IE av äldre snitt och uppl­e­va att sidan inte ser okej ut vill vi upp­mana dig att upp­gradera till ver­sion 7, eller ännu hellre byta till Fire­fox. Inte bara för att vår sida ser bät­tre ut, utan för att du får en bety­dligt säkrare dator.

Nu när webb­si­dan är ändrad och klar vill vi pas­sa på att tac­ka Linus Chris­tians­son på Mof­fa­jinko för nya for­men samt Olof Hen­nig som fix­ade ihop den med Word­Press.

2 kommmentarer på Ny webbsida!

 1. Anton says:

  Äsh, strun­ta i IE, ingen män­niska med sin­nes­när­varo använ­der det iaf. Sidan ser top­pen ut grab­bar! Sak­nas dock en sida med oli­ka fil­er och webb-adress­er. (sak­er ni brukar tip­sa om och lova att läg­ga upp, som aldrig kom­mer) Keep it up!

 2. Peter Esse says:

  Tje­na Anton!

  Vi läg­ger ju upp webb-addreser­na och annat via inlägg här på bloggen?

  vän­li­gen
  /P